‘กรมเจรจาฯ’ ชูโครงการ DTN Business Plan Award คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 19, 2022 16:04 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปลื้ม! คว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น จากโครงการ DTN Business Plan Award ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร สร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็น 1 ใน 7 หน่วยงานของส่วนราชการระดับกรม ที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ระดับดีเด่น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเภทรางวัล โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมอบรางวัล ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นางอรมน กล่าวว่า กรมให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการดำเนินนโยบายโดยยึดหลักการด้านความเท่าเทียม เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน โดยกรมได้ดำเนินโครงการ DTN Business Plan Award

?ชี้ช่องโอกาสบุกตลาดด้วย FTA? ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพทางการค้าให้กับกลุ่มเกษตรกร SMEs วิสาหกิจชุมชน สมาชิกสหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปทั่วประเทศ ให้มีความรู้ในการใช้ประโยชน์จาก FTA กลยุทธ์การตลาด การจัดทำแผนธุรกิจเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังถือเป็นความภาคภูมิใจ เป็นขวัญกำลังใจของกรมและบุคลากรทุกคน และเป็นแรงผลักดันให้กรมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศต่อไป

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานตามภารกิจ โดยเคารพในหลักการสิทธิมนุษยชนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

19 กันยายน 256

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ