กกพ.กำหนดเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าจากขยะชุมชนรอบใหม่ถึง 29 ธ.ค.66

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 15:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565 โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FIT) จากผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) ในรูปแบบ Feed-in-Tarrif (FiT) ตามรายชื่อโครงการที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนด และ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบ

โครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบจาก รมว.มหาดไทย และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ขณะนี้มีจำนวน 34 โครงการ กำลังการผลิต 324.75 เมกะวัตต์ ปริมาณการรับซื้อรวมไม่เกิน 282.98 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นปริมาณขยะ 16,799 ตันต่อวัน โดยโครงการที่ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับเอกชนแล้ว 9 โครงการ , คัดเลือกเอกชนได้แล้ว 9 โครงการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการคัดเลือกเอกชน

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าต้องเสนอขายปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกินศักยภาพของระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้ารับซื้อได้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ.2565

สำหรับกำหนดการรับซื้อไฟฟ้า มีกระบวนการและกรอบระยะเวลา ดังต่อไปนี้

1. การไฟฟ้าออกประกาศให้ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้ายื่นคำขอตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ กกพ. ออกประกาศ

2. การไฟฟ้าออกประกาศกำหนดรายละเอียด ขั้นตอน สถานที่ ระยะเวลา แบบคำเสนอขอขายไฟฟ้าและเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้าภายในเดือนก.ค.65

3. การไฟฟ้าเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายมากกว่า 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ ยื่นที่การไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่การไฟฟ้ามีประกาสถึงวันที่ 29 ธ.ค.66

4. การไฟฟ้าประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เอกสารครบถ้วน

5. ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้

6. กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ตามมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 ครั้งที่ 158 เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 ภายในปี 65-69


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ