ศาล รธน.ไม่รับพิจารณาคำร้อง "หมอระวี" ขอให้วินิจฉัยกรณีเลือกตั้งบัตรสองใบ

ข่าวการเมือง Wednesday May 11, 2022 17:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งไม่รับพิจารณาคำร้องของ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่ประชุมรัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยบัตรสองใบ ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากกรณีดังกล่าว

"ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย" คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ระบุ

ทั้งนี้ คำร้องของ นพ.ระวี ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ว่า การที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91) เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้อง ขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง และขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 มาตรา 85 มาตรา 93 และมาตรา 94 ขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการกระทำทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ปรากฎว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยตรงจากการกระทำใด กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง

สำหรับการขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช .... และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 นั้น รัฐธรรมนูญ มาตรา 156 มาตรา 255 และมาตรา 256 บัญญัติกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้วตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 47 (2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ