กมธ.หั่นงบปี 66 กว่า 7 พันลบ. เตรียมเสนอวาระ 2-3 เข้าสภาฯ ช่วง 17-19 ส.ค.

ข่าวการเมือง Wednesday August 10, 2022 12:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เปิดเผยว่า วานนี้ (9 ส.ค.) คณะกรรมาธิการฯ ได้ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นรายมาตรา และพิจารณารับรองบันทึกการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้มีมติปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7,644 ล้านบาท

โดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุด 3 อันดับ คือ 1. กระทรวงกลาโหม ปรับลดลง 2,778 ล้านบาท 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับลดลง 742 ล้านบาท และ 3. กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดลง 737 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอแปรเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยใช้งบประมาณที่ได้ปรับลดไปจำนวน 7,644 ล้านบาท มาแปรเพิ่มงบประมาณจำนวน 10 รายการ ดังนี้

1. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 500 ล้านบาท

2. เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามันถ่ายโอน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง) จำนวน 1,840 ล้านบาท

3. เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน จำนวน 2,359 ล้านบาท

4. กรมการข้าว โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 จำนวน 1,256 ล้านบาท

5. กรมการข้าว โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1,021 ล้านบาท

6. สำนักงานอัยการสูงสุด เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 230 ล้านบาท

7. สำนักงานศาลยุติธรรม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 192 ล้านบาท

8. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เงินอุดหนุนผลผลิตการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต จำนวน 154 ล้านบาท

9. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เงินอุดหนุนแผนงานบุคลากร จำนวน 81 ล้านบาท

10. ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. จำนวน 8.2 ล้านบาท

ส่วนหน่วยงานที่ไม่มีการปรับลดงบประมาณ คือ กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และส่วนราชการในพระองค์

นายบัญญัติ กล่าวว่า หลังจากนี้คณะกรรมาธิการฯ จะจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 17-19 ส.ค. 65 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 105 วัน นับแต่วันที่ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ มาถึงสภาฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ