(เพิ่มเติม1) สภาล่มตามคาด หลังสมาชิกตีรวนลงมติกม.เลือกตั้งไม่ครบ แม้นับองค์ประชุมครบ

ข่าวการเมือง Wednesday August 10, 2022 18:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากรัฐสภา เปิดเผยว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภา วาระพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระสอง ต่อเนื่องในมาตรา 24/1 ซึ่งกมธ.ได้เพิ่มขึ้นใหม่ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ โดยมีการอภิปรายทั้งจาก นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา นายชูศักดิ์ ศิรินิล ในฐานะกรรมาธิการ นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ในฐานะกรรมาธิการ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ที่อภิปรายไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่กมธ.เสียงข้างมากเพิ่มเติมเนื้อหา

ทั้งนี้สมาชิกส่วนใหญ่ต่างอภิปรายไปในทิศทางเดียวกันว่า มาตรา 24/1 นั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข

เมื่ออภิปรายแล้วเสร็จ ก่อนลงมติมาตรา 24/1 ได้มีการตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อลงมติ ซึ่ง นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นขอให้กล้องบันทึกภาพภายในประชุมเป็นวงกว้าง เพราะกังวลว่า จะมีการเสียบบัตรแทนกัน ซึ่งเมื่อแสดงผลพบว่ามี ผู้แสดงตนรวม 367 คน

ทั้งนี้ ก่อนลงมติ นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ใช้เอกสิทธิ์สมาชิกรัฐสภาเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อ เพื่อตรวจสอบว่า มีการกดบัตรแทนกันหรือไม่ แต่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ประท้วงข้อเสนอของนายจุลพันธ์ ระบุว่า การตรวจสอบองค์ประชุมเสร็จสิ้นไปแล้ว การเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่ออีก ถือเป็นการเจตนาที่จะเตะถ่วงมากเกินไป เพราะต้องใช้เวลาถึง 2 ชั่วโมง จึงเสนอญัตติว่าไม่เห็นด้วยกับนายจุลพันธ์

แต่นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา เห็นด้วยจึงได้ให้มีการนับองค์ประชุม ด้วยการขานชื่อสมาชิกทั้งหมดที่มี 727 คน โดยเริ่มในเวลา 14.14 น. และหลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมงขานชื่อเสร็จ ส่วนรายชื่อส่วนใหญ่ที่ไม่ขานนั้น เป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทย และพรรคพลังประชารัฐ โดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรี รวมถึงสมาชิกวุฒิสภา บางส่วน

แต่มีส.ส. บางส่วนที่มาขอนับองค์ประชุมภายหลัง ทำให้กระบวนการล่าช้าออกไป จนกระทั่ง นายพรเพชร ได้สั่งพรรคการประชุม 3 นาที จนสุดท้ายประธานรัฐสภาได้แจ้งผลการนับองค์ประชุม 403 คน ถือว่า ครบองค์ประชุม ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งคือ 364 คน แต่เมื่อจะมีการลงมติมาตรา 24/1 ปรากฎว่า คะแนนไม่ครบ ประธานรัฐสภา จึงสั่งปิดประชุม

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ในฐานะกมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า "สภาล่ม 16.15 น. ขาด 22 คน"

ขณะที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว. ในฐานะกมธ.ฯ ยอมรับว่า หากการประชุมรัฐสภาไม่สามารถพิจารณาได้แล้วเสร็จในวาระสาม จะทำให้ไม่มีเวลาที่รัฐสภาจะนัดประชุมได้อีก และกรอบเวลา 180 วันนั้น มีข้อถกเถียงว่าจะนับวันสุดท้ายวันที่ 15 ส.ค.หรือไม่ โดยส่วนตัวมองว่าจะครบกรอบเวลาดังกล่าว ที่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 14 ส.ค. ดังนั้นหากมีข้อเรียกร้องให้นัดประชุมวันที่ 15 ส.ค. จะถือว่าเกินเวลา อีกทั้งในวันดังกล่าววุฒิสภามีการประชุม

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาที่ล่มในวันนี้ว่า การตรวจเช็คองค์ประชุมต้องดู 2 จังหวะ จังหวะแรกคือการแสดงตนด้วยการขานชื่อ ได้ทั้งหมด 403 เสียง ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งคือ 364 เสียง และจังหวะสอง คือ ขั้นการลงมติ ซึ่งจะต้องดู 2 เงื่อนไขประกอบกันว่าผู้ลงมติมีจำนวนเท่าใด ที่จะต้องมีเสียงเกินกึ่งด้วย และลงมติแบบใด

จากการลงมติ ปรากฏว่ามีผู้ลงมติแค่ 342 เสียง ห่างจากกึ่งหนึ่งเกือบ 20 เสียง ประธานที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์แล้ว และได้เรียกลงมติหลายครั้ง แต่ตัวเลขไม่ได้ขยับขึ้นเลย เมื่อไม่มีทางเลือก องค์ประชุมไม่ครบในขั้นลงมติ จึงจำเป็นต้องปิดประชุม

ผู้สื่อข่าวถามถึงผลที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไร นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ผลที่เกิดขึ้นต่อจากนี้อย่างเป็นทางการ ในเมื่อยังไม่มีการนัดหมายประชุมรัฐสภาอีก โอกาสการพิจารณากฎหมายฉบับนี้ไม่ทันกรอบ 180 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 15 ส.ค. 65 ถือว่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ยังไม่แน่ใจว่าประธานรัฐสภาจะให้นัดประชุม หรือวิปจะหารือเพื่อนัดประชุมเพิ่มหรือไม่

ทั้งนี้ เมื่อดูแนวโน้มและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การนัดประชุมรัฐสภาแทบจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่จะกลับไปใช้ร่างของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ใช้สูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยการหาร 100

ด้านพรรคเล็ก นำโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่, นายปรีดา บุญเพลิง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน และนายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยไทย ร่วมแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมร่วมรัฐสภาล่ม

โดย นพ.ระวี กล่าวว่า ขอขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลที่มาร่วมยืนหยัดในการประชุมครั้งนี้ และก็ต้องชมพรรคเพื่อไทย ที่เล่นเกมแตะถ่วงได้สุดยอดมาก ตนทราบมาว่า มีองค์ประชุมขาดเพียง 3 คน จาก 364 คน ยืนยันว่าสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร ยกแรกฝ่ายหาร 100 ชนะ ยกที่สอง ฝ่ายหาร 500 ชนะ และยกที่สามในการประชุมวันนี้ ฝ่ายหาร 500 แพ้ แต่ยังมียกสี่ ยกห้า และยกสุดท้ายจะเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ แต่การเลือกตั้งครั้งหน้าสูตรหาร 500 แน่นอน

ด้านนายปรีดา กล่าวว่า พรุ่งนี้ (11 ส.ค.) ตนจะยื่นในนามพรรคเล็กต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ในวันที่ 13-14 ส.ค.นี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระ แต่ต้องอยู่ที่ประธานรัฐสภาว่าจะตัดสินใจอย่างไร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ