ครม.เคาะวาระลับจัดงบให้กลาโหม 1.3 พันลบ./ปรับงบระงับข้อพิพาทคิงส์เกต 796 ลบ.

ข่าวการเมือง Tuesday September 20, 2022 18:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระลับ (ริมแดง) เรื่องที่กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่กระทรวงกลาโหมจะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณและเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน 2565

โดยสาระสำคัญของการขอรับการสนับสนุนครั้งนี้ เนื่องจากกระทรวงกลาโหม มีหน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่พอเบิกจ่ายจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจะต้องขอรับโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ซึ่งสำนักงบประมาณได้ดำเนินการโอนระหว่างหน่วยรับงบประมาณภายในกระทรวงกลาโหม ตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณแล้วไม่เพียงพอ จึงเห็นควรให้กระทรวงกลาโหมขอรับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,321 บาท ประกอบด้วย กองทัพบก วงเงิน 760.44 ล้านบาท และกองทัพอากาศ 561.25 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบวาระลับ (ริมแดง) เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทย กับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด ปีงบประมาณ 2560-2564 จาก 731.13 ล้านบาท เป็น 796.67 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ