บสย.นำร่องร่วมโครงการ"กยศ.กรอ.เพื่อชาติ" ขยายโอกาสทางการศึกษา

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday February 2, 2016 18:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" และถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ภาครัฐวิสาหกิจรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

1.เพื่อให้การสนับสนุน ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ โดยก่อนหน้านั้น บสย.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกยศ.ฉบับที่ 1 รณรงค์ให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุน ชำระเงินคืน เพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน

2.เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อๆไปได้เข้าถึงเงินทุนเพื่อการศึกษา โดยบสย.จะเชิญชวนพนักงานที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร่วมกันกระตุ้น ปลุกจิตสำนึก สร้างแรงกระตุ้น เป็นตัวอย่างที่ดี แสดงความรับผิดชอบ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษารุ่นน้องต่อไป

3. บสย.จะเป็นผู้ประสานให้พนักงานของ บสย. สร้างความตระหนักถึงความจำเป็นในการชำระหนี้เงินกู้ยืมคืน กยศ. บุคลากรที่ได้รับเงินทุนกู้ยืมจาก กยศ.และดำเนินการเพื่อให้มีการหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง ที่ผ่านการยินยอมจากผู้กู้ยืมเงิน

นายนิธิศ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสที่ดีในโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ระหว่าง บสย. และ กยศ. โดยการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ในการเป็นองค์กรนายจ้างต้นแบบภาครัฐวิสาหกิจตามหลักค่านิยมองค์กร บสย. 3 ประการคือ เป็นเลิศในผลงาน ประสานความร่วมมือ และถือธรรมาภิบาล นอกจากนี้ การส่งเสริมให้บุคลากร บสย. มีวินัยทางการเงิน มีความซื่อสัตย์และมีความกตัญญูต่อเงินแผ่นดินโดยการชำระหนี้คืนกองทุน

"ภายหลังการลงนามในวันนี้ บสย.จะประชาสัมพันธ์โครงการภายในองค์กรทันที เพื่อสร้างการรับรู้โครงการดังกล่าวกับพนักงาน โดยจะใช้วิธีการเชิญชวนพนักงานในรูปแบบของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและการเป็นรุ่นพี่ตัวอย่างที่แสดงถึงความรับผิดชอบคืนเงินแผ่นดินเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ใช้เงินทุนก้อนนี้ต่อไป" นายนิธิศ กล่าว

ด้าน น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า บสย.ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทุน กยศ. โดยมีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรของ บสย.ที่เป็นผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ให้ชำระเงินคืนกองทุน เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้บุคลากรไม่ให้ถูกดำเนินคดีและถูกยึดทรัพย์บังคับคดี การเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จะทำให้บุคลากรของ บสย.ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับเงินตอบแทนเป็นรางวัล หรือลดเบี้ยปรับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ฯลฯ บสย. ถือเป็นองค์กรนายจ้างภาครัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่มีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระหนี้คืนกองทุน โดยจะทำการหักเงินเดือนพนักงานที่เป็นผู้กู้ กยศ. ส่งคืนกองทุนฯ ทุกๆ เดือนเพื่อให้กองทุนฯ ได้นำเงินดังกล่าวไปหมุนเวียนให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้กู้ยืมต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนยังมีแผนในการขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ