กกพ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบอร์ด 3 ตำแหน่งช่วง 20 ส.ค.-3 ก.ย.64

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 23, 2021 15:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ.ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย.64 เพื่อมาทำหน้าที่แทน กกพ. 3 คนที่พ้นจากตำแหน่งโดยการจับฉลากออกเมื่อดำรงตำแหน่งครบกำหนด 3 ปี หรือในวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ข้าราชการการเมือง, สมาชิกสภาท้องถิ่นหนือผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้หากขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธจาการเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็น กกพ.ต่อไป

อย่างไรก็ตามทาง สำนักงาน กกพ.จะชี้แจงรายละเอียดการสมัครในวันที่ 24 ส.ค.64 เวลา 14.00-16.30 น.ผ่านทางระบบ Virtual Online Meeting ด้วยโปรแกรม Zoom

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกนั้น ทาง กกพ.คัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการฯจะคัดเลือกเพียง 3 คน ด้วยออกเสียงลงคะแนนลับและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 3 รายต่อ รมว.พลังงาน เพื่อให้นำเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจะมีเวลา 15 วันนับจากที่ ครม.อนุมัติเพื่อไปลาจากตำแหน่งเดิม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุว่าต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ,ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือต้องไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานรัฐที่ดำเนินธุรกิจ หรือดำเนินการในกิจการพลังงาน เป็นต้น

อนึ่ง คณะกรรมการ กกพ.มีทั้งหมด 7 คน โดยจะถูกจับฉลากออกเมื่อทำงานครบวาระ 3 ปี โดย 3 คนที่ถูกจับสลากออกในครั้งนี้ คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน โดยคณะกรรมการ กกพ.3 คนที่ได้รับการสรรหาเข้ามาใหม่ จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ อย่างน้อย 1 ใน 3 จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ แทนนายพีระพงษ์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนด

ส่วนอีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่มีการจับฉลากออก แต่ กกพ.ที่เหลืออีก 4 คน จะครบวาระงาน 6 ปี และต้องสรรหา กกพ.เข้ามาใหม่ เพื่อทดแทนทั้ง 4 คน ซึ่งการวนออกครั้งละ 3-4 คนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินงานของ กกพ.ไม่สะดุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ