คกก.สรรหาฯ เปิด 31 รายชื่อผู้สมัครบอร์ด กกพ.ผู้บริหารภาครัฐ-เอกชนโดดร่วมวง

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 8, 2021 10:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานทดแทนกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คนที่หมดวาระ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.-3 ก.ย.64 ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

     1. พลโท กฤตภาส       คงคาพิสุทธ์
     2. นายกิตติ          สุขุตมตันติ
     3. นางสาวจงจิตร์       หิรัญลาภ
     4. พลเรือตรีจตุพร       ศุขเฉลิม
     5. นายจักรรัฐ         เลิศโอภาส
     6. นายจุมพล          ริมสาคร
     7. นายชัยยงค์         พัวพงศกร
     8. นายชูศักดิ์          วงษ์สวัสดิ์
     9. นายทรงกฤต        ตรีรัตน์พิจารณ์
     10. นายนรินทร์        โอภามุรธาวงศ์
     11. นางสาวนฤภัทร      อมรโฆษิต
     12. นายนิกร          สุศิริวัฒนนนท์
     13. นายปฏิภาณ        สุคนธมาน
     14. นายประพนธ์       วงษ์ท่าเรือ
     15. นายปสันน์         เทพรักษ์
     16. นายพิทักษ์         จรรยพงษ์
     17. นายไพฑูรย์        สิงห์ไข่มุกข์
     18. นายภิญโญ         มีชำนะ
     19. นายมนตรี         ชาลีเครือ
     20. นายยงยุทธ        จันทรโรทัย
     21. นายเริงชัย         คงทอง
     22. นายวรวิทย์        ศรีอนันต์รักษา
     23. นายวิเชียร         บุตรศรี
     24. นายศักดา         พันธ์กล้า
     25. นางสาวสมจิณณ์     พิลึก
     26. นายสมชาย        พรชัยวิวัฒน์
     27. นายสหรัฐ         บุญโพธิภักดี
     28. พลตรีสุรศักดิ์       ศุขะ
     29. นายเสริมสกุล       คล้ายแก้ว
     30. นายอดิเรก         วายุโชติ
     31. นายอำนาจ        วงศ์บัณฑิต

คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากทั้งหมดให้เหลือไม่เกิน 9 คน เพื่อให้แสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา กกพ. ในระหว่างวันที่ 13-14 ก.ย.64 และคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพียง 3 คน ก่อนนำเสนอ รมว.พลังงาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ