ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)ล่าสุด

UBA และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 19.99 ลบ.

หุ้น-การเงิน 6 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

MTW และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 2.99 ลบ.

หุ้น-การเงิน 2 ธ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565... อ่านต่อ

PRI และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 59.74 ลบ.

หุ้น-การเงิน 29 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565... อ่านต่อ

METCO และบ.ย่อยงวดปี 64/65 (สิ้นสุดก.ย.) กำไรที่ 704.64 ลบ. เทียบงวดปี 63/64 กำไรที่ 641.78...

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565... อ่านต่อ

AURA และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 112.54 ลบ.

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565... อ่านต่อ

AOT และบ.ย่อยปี 64/65 (สิ้นสุดก.ย.) ขาดทุน 1.11 หมื่นลบ. เทียบปี 63/64 ขาดทุน 1.63...

หุ้น-การเงิน 21 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) งวด 1 ปี ปี 2565 2564 กำไร... อ่านต่อ

KJL และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 32.43 ลบ.

หุ้น-การเงิน 21 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

RBF และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 110.14 ลบ.

หุ้น-การเงิน 16 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565... อ่านต่อ

CRC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.17 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้... อ่านต่อ

THL ไตรมาส 3/65ขาดทุนสุทธิ 23.84 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

TOA ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 353.83 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

NCL ไตรมาส 3/65ขาดทุนสุทธิ 33.16 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

SPI ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิลดลงเหลือ 557.6 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

NCH ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 76.97 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

SAAM ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิลดลงเหลือ 4.07 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

AAV และบ.ย่อย ไตรมาส 3/65 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 4.05 พันลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565... อ่านต่อ

SISB ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 99.44 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

KISS ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 33.61 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

PTG ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 177 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ

ABICO ไตรมาส 3/65กำไรสุทธิลดลงเหลือ 6.24 ลบ.

หุ้น-การเงิน 15 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (หน่วย : พันบาท) ไตรมาส 3 งวด 9 เดือน ปี 2565 2564... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 10:18 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ