การมอบเงินช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เด็กและครอบครัวชาวยูเครนผ่านองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ)

ข่าวต่างประเทศ Wednesday June 8, 2022 14:15 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบเงินบริจาคในนามรัฐบาลไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและครอบครัวชาวยูเครนผ่านองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวย้ำถึงความห่วงกังวลอย่างยิ่งของรัฐบาลไทยต่อสถานการณ์การสู้รบและสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในยูเครนซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวชาวยูเครนจำนวนมาก โดยเห็นว่าประชาคมระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญแก่การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวยูเครนอย่างเพียงพอและทันท่วงที โดยไทยยินดีที่ได้มีส่วนส่งความช่วยเหลือผ่านองค์การระหว่างประเทศ เช่น ยูนิเซฟ ในครั้งนี้เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการการให้ความช่วยเหลือพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะคนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งที่ผ่านมา โครงการฯ ได้มีการดำเนินการอย่างแข็งขันและมีผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย ตลอดจนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนไทย ได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ยูเครนผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ สภากาชาดไทย สภากาชาดโปแลนด์ สภากาชาดยูเครน สถานเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย และภาคเอกชนไทยในภูมิภาคยุโรป เป็นมูลค่ารวมกว่า ๑๑ ล้านบาท

ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและทุกภาคส่วนของไทย ในนามขององค์กรและในนามของเด็กและครอบครัวชาวยูเครนที่ได้รับผลกระทบทุกคน โดยย้ำว่า ความช่วยเหลือจากประเทศไทยมีความหมายอย่างยิ่งและจะมีส่วนช่วยในการบรรเทาความทุกข์ยากของชาวยูเครนจำนวนมากซึ่งต้องประสบกับการพลัดพรากและความยากลำบากมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๓ เดือนแล้ว

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ