การประชุมประจำปีของคณะมนตรีมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๔๓ (43rd Asia-Europe Foundation Board of Governors’ Meeting – ASEFBoG43) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 5, 2022 14:18 —กระทรวงการต่างประเทศ

ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของคณะมนตรีมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๔๓ (43rd Asia-Europe Foundation Board of Governors? Meeting ? ASEFBoG43) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการด้านการเงินและการตรวจสอบบัญชีของ ASEF (Finance & Audit Committee ? FAC) และ

การประชุมคณะกรรมการบริหารของ ASEF (Executive Committee ? ExCo) ระหว่างวันที่ ๒๑ -๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ดามพ์ สุคนธทรัพย์ มนตรีฝ่ายไทย ในฐานะประธานคณะมนตรีฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยมนตรีจากประเทศสมาชิก ASEF จากทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในลักษณะ in-person ครั้งแรกในรอบ ๒ ปี และได้รับเกียรติจากนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวปาฐกถาในช่วงงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ด้วย

การประชุมครั้งนี้มีผลลัพธ์สำคัญหลายอย่าง อาทิ การเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ASEF ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความเห็นและกำหนดอนาคตของ ASEF

การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีสำหรับโครงการต่าง ๆ ของ ASEF โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเยาวชนและการศึกษาซึ่งไทยได้เข้าร่วมและรับประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้มาโดยตลอด ตลอดจนการกำหนดให้ ASEF จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล และการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนในทั้งสองภูมิภาค ทั้งนี้ ไทยได้จัดนิทรรศการระหว่างการประชุมฯ และจัดการทัศนศึกษาภายหลังการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าเกษตร ตลอดจนศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมในระดับนานาชาติด้วย

ASEF เป็นองค์กรภายใต้กรอบการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting ? ASEM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างภูมิภาคเอเชียกับภูมิภาคยุโรป ผ่านการจัดกิจกรรมใน ๔ สาขาหลัก ได้แก่ (๑) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม (๒) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ (๓) การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนสู่ประชาชน (๔) การประชาสัมพันธ์ ASEM โดยสำนักงาน ASEF ที่สิงคโปร์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๐ และได้รับงบประมาณจากเงินบริจาคโดยสมัครใจของสมาชิก ASEM

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ