ดีลอยท์ จับมือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดสัมมนาใหญ่ “การบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจจากวิกฤตน้ำท่วม”

ข่าวทั่วไป Wednesday December 14, 2011 08:59 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--เทิร์นอะราวด์ โฟกัส นายสุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด ที่ปรึกษาด้านตรวจสอบบัญชี ภาษีและกฎหมาย บริหารความเสี่ยง และ ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการธุรกิจและการเงิน เปิดเผยว่า วิกฤตการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมานั้นก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่าง ๆ กับกิจการ ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้บริหารจะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว บริษัท จึงได้ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดสัมมนา เรื่อง ”การบรรเทาผลกระทบทางธุรกิจจากวิกฤตน้ำท่วม” ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบแนวทางในการฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ทั้งนี้ เนื้อหางานสัมมนาจะครอบคลุมเรื่องสำคัญหลักๆ อาทิ การเคลมสินไหมประกันภัย ที่ฝ่ายบริหารของกิจการต้องพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยที่กิจการมีอยู่ว่าจะมีส่วนใดบ้างที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระและความเสียหายให้กับกิจการได้บ้าง นอกจากนี้ ยังให้ความรู้ด้านการปฏิบัติทางภาษีอากรเพื่อประโยชน์สำหรับกิจการที่ประสบภัยน้ำท่วม การใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่รัฐบาลและหน่ายงานภาครัฐได้ประกาศที่จะจ่ายชดเชยให้กับทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญด้านผลกระทบทางบัญชี อาทิ ความเสียหายต่อสินค้าคงเหลือของกิจการความเสียหายต่อสินทรัพย์ประเภทโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับประมาณการหนี้สินในกรณีต่าง ๆ ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย ความเสียหายต่อเอกสารที่ใช้ในการบันทึกบัญชีที่ได้มีการบันทึกไปแล้วไม่สามารถเรียกข้อมูลกลับคืนมาได้ ซึ่งนอกจากจะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังต้องหารือในประเด็นดังกล่าวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ งานสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการในการนำไปใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูธุรกิจ โดยในงานนอกจากจะมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เอาชนะความยากลำบากในการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังน้ำท่วม” ด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามที่ โทร. 02-955-1155

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ