ภาพข่าว“SYS” นำองค์กรสู่วัฒนธรรมสีเขียว คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4

ข่าวทั่วไป Thursday August 16, 2018 15:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น นายเจษฎา ปลั่งมณี (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ เข้ารับ "รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว" จาก นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม (ขวา) รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสที่โรงงานแห่งที่ 2 ของ SYS ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) จ.ระยอง ได้ผ่านเกณฑ์การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ซึ่งแสดงว่าทุกคนในองค์กรได้ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวทั้ง 5 ระดับ ได้แก่ ความมุ่งมั่นสีเขียว ปฏิบัติการสีเขียว ระบบสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว และเครือข่ายสีเขียว โดยโรงงาน SYS ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นแห่งเดียวกับที่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆ นี้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) หมายถึง องค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) หมายถึง องค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) หมายถึง องค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) หมายถึง องค์กรที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) หมายถึง องค์กรที่แสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ