หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน "ซิโนฟาร์ม" แก่ประชาชน จ.นครพนม

ข่าวทั่วไป Wednesday September 15, 2021 16:04 —ThaiPR.net

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.09 น. จังหวัดนครพนม จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง พระและนักบวช ในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติและตื่นเต้นของผู้ที่ได้รับพระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มในครั้งนี้ ซึ่งล้วนซาบซึ้งในพระเมตตาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกภูมิภาค ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มขึ้นในเวลา 08.00 น. โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์สมโภช ธีระกุลภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม ได้นำคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการประชาชนร่วมกับการฉีดวัคซีนอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรมาตามระบบปกติที่มีการให้บริการ ซึ่งในส่วนของวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน จังหวัดนครพนมได้รับพระราชทานมาให้กับประชาชนทั้งสิ้น 5,000 โดส โดยจะฉีดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2,500 คน แบ่งเป็น อำเภอเมือง 300 คน อำเภอปลาปาก 250 คน อำเภอท่าอุเทน 250 คน อำเภอบ้านแพง 250 คน อำเภอธาตุพนม 250 คน อำเภอเรณูนคร 200 คน อำเภอนาแก 200 คน อำเภอศรีสงคราม 200 คน อำเภอนาหว้า 200 คน อำเภอโพนสวรรค์ 200 คน อำเภอนาทม 100 คน และอำเภอวังยาง 100 คน นอกจากนี้ยังมีชุดยาสามัญประจำบ้านมอบให้กับประชาชนได้ใช้ในครัวเรือนอีกจำนวน 500 ชุด โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จะมีการกระจายบุคคลากรออกให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในทุกอำเภอให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ