วศ. ร่วมมือเครือข่ายจัดทำ "ข้อแนะนำคุณลักษณะของหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้"เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้งานของประชาชน

ข่าวทั่วไป Tuesday November 2, 2021 15:40 —ThaiPR.net

วศ. ร่วมมือเครือข่ายจัดทำ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ "ข้อแนะนำคุณลักษณะหน้ากากผ้ากรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้"เพื่อความเหมาะสมด้านการใช้งานแก่ประชาชน ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง และลดขยะอันเนื่องมาจากการใช้หน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง โดยจัดทำร่วมกับ 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริษัท ดิอินเวนเตอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย บริษัท เพอร์มา คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา และบริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยกลุ่มวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ กองวัสดุวิศวกรรมได้พัฒนาข้อกำหนดคุณลักษณะหน้ากากกรองอนุภาคขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงใช้ซ้ำได้ และประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อให้มีการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และได้เกณฑ์การยอมรับที่ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ซึ่งการทดสอบจะแบ่งออกเป็นหลายหัวข้อ ประกอบด้วย คุณลักษณะทางด้านความปลอดภัย คุณลักษณะทางกายภาพ คุณลักษณะด้านสมรรถนะ เป็นต้น ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการให้การรับรองผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าตามประกาศข้อแนะนำฉบับนี้ ผู้ที่สนใจขอการรับรองผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 02-2017000 และ 02-2017176


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ