ม.รามฯ เชิญชวนรับทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดรับสมัครบัดนี้ - 10 พ.ย.นี้

ข่าวทั่วไป Thursday November 4, 2021 14:01 —ThaiPR.net

ม.รามฯ เชิญชวนรับทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดรับสมัครบัดนี้ - 10 พ.ย.นี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการสืบสานพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 ทุน โดยจะได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าตำรา และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัว คนละ 10,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี

สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็นผู้ที่จะสมัครเรียน หรือเรียนในสาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ หรือสถิติ ในคณะวิทยาศาสตร์ และไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ 8 ปีสมัครใหม่ หรือเทียบโอนหน่วยกิต หรือเรียนสองสถาบัน หรือนักศึกษา Pre-degree และมีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีประวัติเสียหาย ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ตำกว่า ปีการศึกษาละ 36 หน่วยกิต รวมทั้งต้องมีผลการเรียนของกระบวนวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ shorturl.asia/c2aCv หรือรับเอกสารได้ที่งานบริการการศึกษา อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-3108380 หรือที่ www.sci.ru.ac.th, Facebook : คณะวิทย์ฯ ม.ราม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ