กสร. เชิญชวนร่วมประกวดผลงาน VDO "พลังสตรีพลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย"

ข่าวทั่วไป Monday March 7, 2022 08:33 —ThaiPR.net

กสร. เชิญชวนร่วมประกวดผลงาน VDO

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนร่วมประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพลังสตรีพลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย" มุ่งรณรงค์ให้แรงงานทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าแรงงานสตรี

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาพลังสตรีพลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย ภายใต้หัวข้อ "พลังสตรีพลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย" เพื่อส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจของครอบครัว สังคม และประเทศได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งจากแรงงานสตรีที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายการใช้แรงงานหญิง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของแรงงานสตรี โดยมีเป้าหมายให้สตรีได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพลังสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมให้ก้าวหน้า และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ซึ่งการประกวดนี้ไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงานของผู้สมัคร และได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด คือ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในระหว่างถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นกรรมการพิจารณาผลประกวดหรือเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประเภทสื่อที่จัดประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทสปอตโฆษณา,ประเภทสารคดีสั้น และประเภทคลิปวิดีโอ เกณฑ์การตัดสินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 80 และส่วนของการสร้างกระแสสังคมและการตระหนักรู้ในภาพกว้างคิดเป็นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ต่อ 1 ผลงาน และสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ประเภท และมากกว่า 1 ผลงาน เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หวังว่าโครงการประกวดนี้ประชาชนจะได้รับทั้งความสนุก ท้าทายในการชิงรางวัล รวมทั้งการถ่ายทอดผลงานการประกวดให้สังคมเห็นคุณค่าของพลังแรงงานสตรี ซึ่งหากพิจารณาเชิงลึกแรงงานสตรีกลับเป็นกลุ่มที่อาจถูกละเลยได้มาก ซึ่งโครงการนี้จะช่วยย้ำเตือนสังคมผ่านการสร้างสื่อของคนรุ่นใหม่เพื่อแสดงพลังของสตรีว่าพลังของสตรีก็สามารถพลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทยได้ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อ "พลังสตรีพลิกวิกฤติเศรษฐกิจไทย" สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/UXDiLuvfAV1H7wNT8 หรือสมัครออนไลน์ผ่าน QR Code โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. และประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 ทางเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการประกวดสื่อเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 0 2660 2048 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ