วว. ร่วมกิจกรรม "รวมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ" ประจำปี 2565 ณ จังหวัดนครพนม

ข่าวทั่วไป Thursday March 10, 2022 15:50 —ThaiPR.net

วว. ร่วมกิจกรรม

พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ   องคมนตรี   ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์แหล่งน้ำ  ประจำปี 2565  และการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง แนวทางการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดขึ้น เพื่อน้อมนำพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 9  ในการจัดการและบริหารจัดการแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชต่างๆในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิดด้วยหลักธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ หยุดการแพร่พันธุ์ของผักตบชวา ซึ่งเป็นการกำจัดวัชพืชในระยะยาว   ไม่เกิดผลเสียต่อน้ำและสิ่งแวดล้อม   เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้น  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ของประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์   วิจัยและนวัตกรรม   (อว.)  พร้อมคณะผู้บริหาร นักวิจัย วว. เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในฐานะหน่วยงานพันธมิตรใน โครงการนำผลงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครพนม  ครอบคลุมพื้นที่  855  ไร่  เพื่อให้เกิดเป็น "นครพนมโมเดล" และพร้อมขยายผลให้ทุกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นศูนย์ปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างยั่งยืน   เพื่อร่วมกันสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างรายได้   ให้ประเทศชาติ อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  ในวันที่  10  มีนาคม  2565 ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ