สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทั่วไป Monday May 23, 2022 12:22 —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอเข้ารับการประเมินใหม่ จำนวน 3 คน และผู้ยื่นคำขอบัตรใหม่แทนฉบับเดิมที่หมดอายุจำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี วัเมื่อนที่ 21 พฤษภาคม 2565

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยกำหนดให้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

บทลงโทษของการไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้างที่จ้างงานช่างไฟฟ้าที่ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท โดยหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ผู้ที่จะประสงค์เข้ารับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถหรือต่ออายุบัตร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอเข้ารับการประเมินได้ที่ กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี โทร. 086 306 3192


แท็ก ช่างไฟฟ้า  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ