อบรมหลักสูตร Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ) วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ข่าวทั่วไป Tuesday July 5, 2022 15:55 —ThaiPR.net

อบรมหลักสูตร Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ) วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-16:00 น.

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นิยมดำเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร หรือเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน การใช้ทรัพยากร การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่กำหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการในการจัดทำ วางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
 • เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียน วิเคราะห์ การวางแผน การประเมิน สรุปผลโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • เพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งทางด้านบุคลากร ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้อง เหมาะสม

วิทยากร : คุณกำพล กิจชระภูมิ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับบุคลากรและองค์กร ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

หัวข้อ

Day 1

 • ความหมาย ความสำคัญของการบริหารโครงการ
 • ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ
 • การบริหารโครงการ
  • การกำหนดโครงการ (Defining the Project)
  • Project Selection , Project Objective & Target
  • Project Feasibility Study
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
  • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมและเวลา อาทิ Work Breakdown Structure, Linear Responsibility Chart, Gantt Chart, PERT/CPM
  • การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง
 • Workshop

Day 2

 • การบริหารโครงการ (ต่อ)
  • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
  • การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control)
  • การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing)
   • การประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผน
   • การวิเคราะห์ผลที่ทำได้ (Earned Value Analysis)
   • การปิด สรุปโครงการ (Project Closing)
 • Workshop
 • Question & Answer

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ftpi.or.th/event/75601

แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451-456

อีเมล์ : training@ftpi.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ