สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ฝึกอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี

ข่าวทั่วไป Tuesday July 12, 2022 16:40 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ฝึกอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ฝึกอาชีพ สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ให้กับแรงงานสตรีให้มีทักษะอาชีพ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตให้สามารถประกอบอาชีพได้จริง

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานสตรี ตระหนักถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน 38.41 ล้านคน แบ่งออกเป็นแรงงานเพศชาย 20.98 ล้านคน และแรงงานเพศหญิง 17.43 ล้านคน จะเห็นได้ว่าแรงงานสตรีมีบทบาทสำคัญร่วมกับแรงงานชายในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีให้ดีขึ้น จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีให้ตรงกับทักษะความสามารถของสตรีแต่ละบุคคล

ด้านนางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่สตรีให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน เปิดฝึกอาชีพให้กับแรงงานสตรี สาขาการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จริงและประสบความสำเร็จในอาชีพที่ฝึก ให้สามารถประกอบอาชีพได้จริง นอกจากนี้ยังได้ประสานธนาคารออมสินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้กู้ยืมสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ ๐ ๓๗๒๙ ๐๓๘๐ - ๑ Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี หรือ Line Office Account : @570usnzj


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ