นายกตู่ รมว.เฮ้ง ลุยเมืองกล้วยไข่ สร้างงาน เพิ่มรายได้ มุ่งแก้จนพัฒนาคนทุกวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวทั่วไป Thursday July 14, 2022 08:56 —ThaiPR.net

นายกตู่ รมว.เฮ้ง ลุยเมืองกล้วยไข่ สร้างงาน เพิ่มรายได้ มุ่งแก้จนพัฒนาคนทุกวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายกตู่ รมว.เฮ้ง ลุยเมืองกล้วยไข่ สร้างงาน เพิ่มรายได้ มุ่งแก้จนพัฒนาคนทุกวัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ ณ แปลงกล้วยไข่ หมู่ที่ 7 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่ได้บูรณาการร่วมกับจังหวัด ได้แก่ มิติด้านการศึกษา ได้เยี่ยมชมผลงานผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ มิติด้านความเป็นอยู่ เยี่ยมชมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรช่างเชื่อมและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการต่อเติมกันสาดให้กับผู้ยากไร้ และมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์การแปรรูปกล้วยกวนซึ่งได้รับการฝึกอบรมการทำชะลอมจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเกิดรายได้เพิ่มต่อตนเองและครอบครัว

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดกำแพงเพชรที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรมีอาสาสมัครแรงงานรวมทั้งสิ้น 78 คน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการลงพื้นที่กำแพงเพชรในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้ขานรับนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ให้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้มีฝีมือก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีงานทำ มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง รวมทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดกำแพงเพชรส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มมูลค่า ลดต้นทุนการผลิต และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ