รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษา' นำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจพัฒนาวัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

ข่าวทั่วไป Monday August 1, 2022 13:29 —ThaiPR.net

รมว.สุชาติ ส่ง 'ที่ปรึกษา' นำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ร่วมใจพัฒนาวัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดประจำปี 2565 ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และเป็นประธานการประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม2565 ณ ห้องประชุมสามัคคีธรรม วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ โดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดพระรูป โดยมี อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน นำข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายทุกคนเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

"กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครแรงงาน ภาคีเครือข่าย และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เป็นการเชื่อมความพันธ์ที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมู่เหล่า อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 อีกด้วย" นางธิวัลรัตน์ กล่าวตอนท้าย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ