เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นเข้าพบนายกฯ-ครม. พร้อมโชว์ความสามารถสาธิตศิลปวัฒนธรรม-บอกเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565

ข่าวทั่วไป Tuesday August 9, 2022 17:27 —ThaiPR.net

เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นเข้าพบนายกฯ-ครม. พร้อมโชว์ความสามารถสาธิตศิลปวัฒนธรรม-บอกเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565

เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นเข้าพบนายกฯ-ครม. พร้อมโชว์ความสามารถสาธิตศิลปวัฒนธรรม-บอกเล่าความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 วธ.เผยชวนน้องๆ กลับมาเยือนแผ่นดินเกิด เรียนรู้ความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เป็นเครือข่ายเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมชมกิจกรรมเผยแพร่ส่งเสริมภาพลักษณ์ ความเป็นไทย ในโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับเยาวชน จากนั้นได้รับชมการสาธิตการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม รับฟังความภาคภูมิใจที่มีเชื้อสายไทยและความประทับใจต่อโครงการฯ จากตัวแทนเยาวชน ด้วย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวว่า โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 เกิดขึ้นจากการที่ วธ.มีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ตามแนวทางการทูตวัฒนธรรม (Cultural Diplomacy) โดยการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั่วโลก วธ.จึงได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมไทย ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินของบรรพบุรุษ ตระหนักถึงความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทยจากประสบการณ์ตรง สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับเครือข่าย และขยายความร่วมมือด้านเครือข่ายในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เกิดภาพลักษณ์ความเป็นไทย ที่ดีในหมู่ชาวต่างประเทศ ผ่านน้อง ๆ เยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตและมีถิ่นพำนักในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนทูตวัฒนธรรมของประเทศไทย นำไปสู่การสื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ

รมว. วธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เยาวชนไทย รวม 40 คน จากถิ่นพำนัก 15 ประเทศ ทั่วโลก ได้แก่ กัมพูชา ญี่ปุ่น เบลเยียม ฝรั่งเศส มาเลเซีย เยอรมนี ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สเปน สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อิตาลี และอินโดนีเซีย รูปแบบในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมการบรรยาย การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย โขน รำวง รำกลองยาว กระบี่กระบอง รวมถึงมารยาทไทย เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาของชุมชน อาทิ ทุ่งนา ป่าตาล การเคี่ยวตาล วัวเทียมเกวียน ช่างไม้เรือนไทย เกษตรทฤษฎีใหม่ ฯลฯ ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดงห้วยหลวง ชุมชนคุณธรรมฯ ยลวิถี ย่านเมืองเก่า อาทิ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร เสาชิงช้าเมืองเพชร วัดเพชรพลี วัดกำแพงแลง พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดพลับพลาชัย ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการ และการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม การจัดกิจกรรมทั้งหมดจะสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการบรรยายองค์ความรู้กับการฝึกปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมไทยจากวิทยากรและเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่จริง ณ แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีไทยในจังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ในแต่ละแขนง รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านของชุมชนด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ