สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อนพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์

ข่าวทั่วไป Monday October 3, 2022 16:58 —ThaiPR.net

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งขับเคลื่อนพัฒนาช่างฝีมือติดตั้งโซลาร์เซลล์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับบริษัท โซล่าร์เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และภาคีเครือข่ายธุรกิจผู้รับเหมา ผู้ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1 จำนวน 27 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ตรงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้านงานติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงคุณภาพของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ได้กำหนดขอบเขตให้ช่างผู้ติดตั้งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ดำเนินงานระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2565 ณ อาคาร 7  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทั้งนี้ งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท โซล่าร์เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จำกัด และภาคีเครือข่ายธุรกิจผู้รับเหมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ "เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนจะขับเคลื่อนภารกิจยกระดับทักษะฝีมือแรงงานตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานในทุกระดับ ด้วยนวัตกรรมผสมผสานเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต"


แท็ก เซลล์  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ