ม.ศรีปทุม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ตามรอย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา

ข่าวทั่วไป Monday October 3, 2022 16:58 —ThaiPR.net

ม.ศรีปทุม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทริป

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับบุคลากร  SPU ผ่าน โครงการเส้นทางท่องเที่ยว เดินทางตามรอยประวัติศาสตร์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ คนดีศรีอยุธยา ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และติดตามความคืบหน้าโครงการ U2T for BCG ในการดำเนินการของทีม 3 ตำบล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะฯให้การต้อนรับ  ณ บริเวณวัดเชษฐาราม ท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการท่องเที่ยว เพื่อร่วมปลุกการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ และร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้ว พื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด ปี 2565" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ BCG ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี ตำบลหอรัตนไชย และตำบลปากกราน

ทั้งนี้การท่องเที่ยว ทริป "ออเจ้า"เล่าประวัติศาสตร์ ในครั้งนี้ ได้นำบุคลากร SPU และผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ  การนั่งรถรางชมเมืองอยุธยา

นำชมพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จุดเริ่มต้นของเรื่องราวตามรอยสมเด็จพระนเรศวรและพระเอกาทศรถพระเจดีย์แห่งนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เป็นอนุสรณ์สถานของพระสุริโยทัย ผู้เป็นวีรสตรีในศึกสงครามตะเบ็งชะเวตี้ และเป็นพระอัยยิกา (ยาย) ของสมเด็จพระนเรศวรกับสมเด็จพระเอกาทศรถ 2 วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1

นำชมวัดวรเชษฐ์ (ในเกาะ) ตำบลท่าวาสุกรี เป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถสร้างอุทิศถวายให้กับพระเชษฐาคือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงนับว่าวัดวรเชษฐ์ (ในเกาะ) นี้เป็นวัดประจำพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้ากราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถร้างที่เชื่อกันว่า หากมานมัสการแล้วจะได้อานิสงค์ให้ชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวง จากนั้นนำชมตลาดโบราณและกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ของวัดโลกยสุธาราม ที่อยู่ใกล้กัน

นำชมวัดสุวรรณดาราราม ตำบลหอรัตนไชย วัดประจำพระราชวงศ์จักรี ภายในวัดมีสิ่งสำคัญที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารวัดสุวรรณดาราที่วาดเกี่ยวกับพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นภาพวาดที่วาดโดย มหาเสวกตรี พระยาอนุศาสน์จิตร (จันทร์ จิตรกร) เป็นภาพเขียนที่มีความเหมือนจริงมีใบหน้า ร่างกายกล้ามเนื้อและสัดส่วนต่างตามสรีระของบุคคลจริง อันมีอิทธิพลมาจากตะวันตกและได้นำมาประยุกต์ใช้ในจิตรกรรมไทย ร่วมฟังการบรรยายจากกูรูทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นกราบนมัสการพระประธานในพระอุโบสถและในพระวิหารของวัดสุวรรณดารา และชมพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบรมมหาชนกของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ของกรุงรัตนโกสินทร์

นำชมวัดกระชาย ตำบลปากกราน วัดร้างสวยแห่งทุ่งปากกราน วัดร้างแห่งนี้สร้างโดยสมเด็จพระเอกาทศรถให้เป็นวัดประจำพระองค์เอง ความโดดเด่นของวัดนี้คือพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมที่เป็น "พระแผง 10 ทัศ" หรือ "พระเจ้าสิบชาติ" ที่บรรจุกรุไว้ที่วัดกระชายแห่งนี้นั้น จึงมีความเชื่อกันว่าหากมากราบมนัสการพระเจดีย์แห่งวัดกระชายจะมีอานิสงค์นำพาให้แคล้วคลาดปลอดภัยและภยันอันตรายต่างๆ จะหมดสิ้นไป ร่วมฟังประวัติของวัด และดื่มด่ำบรรยากาศยามเย็นของทุ่งปากกราน?


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ