กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาวางใจแต่งตั้งธนาคารทหารไทยเป็นผู้ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติแก่สถาบันการศึกษาในโครงการ กรอ.

ข่าวทั่วไป Wednesday July 26, 2006 16:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ธนาคารทหารไทย
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำความตกลงร่วมกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการโอนเงินอัตโนมัติผ่านระบบ TMB Direct Credit ให้แก่สถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาเข้าร่วม โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
นางวัลลภา อัสสกุล เจ้าหน้าที่บริหารสายงาน ธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า TMB Direct Credit เป็นส่วนหนึ่งของบริการ TMB Cash Management ของธนาคารทหารไทย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาและสถาบันการศึกษาได้รับความสะดวกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร กองทุนอีกด้วย ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาและนักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการดังกล่าวสามารถเปิดบัญชีกับธนาคารได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ กยศ. และธนาคารทหารไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม โดย ดร. เปรมประชา ศุภสมุทร ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน นางวัลลภา อัสสกุล และนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ Cash Management
กยศ. เป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแก่ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยซึ่งด้อยโอกาสทางการศึกษา และสนองตอบต่อนโยบายการกระจายรายได้ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน ทั้งนี้กยศ. ได้จัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อให้โอกาสกับนักศึกษาที่ยากจนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยกองทุนจะให้กู้เป็นค่าเล่าเรียน และกำหนดให้ใช้คืนเมื่อมีรายได้ในอนาคต
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 ประกอบธุรกิจด้านธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ วิเทศธนกิจ วาณิชธนกิจและธุรกิจอื่นๆ เช่น การเป็นตัวแทนจำหน่ายประกัน
ธนาคารมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆ ผ่านเครือข่ายสาขารวมทั้งสิ้น 437 สาขา สำนักงานแลกเปลี่ยนเงิน 69 แห่ง เครื่องเอทีเอ็มจำนวน 1,473 เครื่อง รวมทั้งให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ
ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์ 769,535ล้านบาท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549) นับเป็นธนาคารที่มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเป็นอันดับห้าในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย
สำนักสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
โทร. 02 242 3255/ 02 242 3260

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ