ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TIDLOR 123,500 4,260.75 34.50 10:07 GULF 249,000 13,012.74 52.26 10:54 BBL 23,100 3,342.34... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TAKUNI มูลค่าสูงสุด 308.83 ลบ.ราคาเฉลี่ย 2.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TAKUNI มีมูลค่าสูงสุด 308.83 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TIDLOR 123,500 4,260.75 34.50 10:07 GULF 249,000 13,012.74 52.26 10:54 BBL 23,100 3,342.34... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TIDLOR มูลค่าสูงสุด 13.26 ลบ.ราคาเฉลี่ย 31.31 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 11 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TIDLOR มีมูลค่าสูงสุด 13.26 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 31.31 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 126,500 4,775.38 37.75 11:00 GULF 100,000 5,223.75 52.24 11:08 CPF 2,000,000 51,500.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ NEX มูลค่าสูงสุด 329.51 ลบ.ราคาเฉลี่ย 16.60 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NEX มีมูลค่าสูงสุด 329.51 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 16.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 10 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 126,500 4,775.38 37.75 11:00 GULF 100,000 5,223.75 52.24 11:08 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ GULF มูลค่าสูงสุด 5.22 ลบ.ราคาเฉลี่ย 52.24 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 10 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ GULF มีมูลค่าสูงสุด 5.22 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 52.24 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOA 1,000,000 28,500.00 28.50 10:29 TOA 1,000,000 28,500.00 28.50 10:29 GPSC 41,300... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TIPH มูลค่าสูงสุด 58.75 ลบ.ราคาเฉลี่ย 58.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TIPH มีมูลค่าสูงสุด 58.75 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 58.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 9 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOA 1,000,000 28,500.00 28.50 10:29 TOA 1,000,000 28,500.00 28.50 10:29 GPSC 41,300... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TOA มูลค่าสูงสุด 57 ลบ.ราคาเฉลี่ย 28.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 9 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TOA มีมูลค่าสูงสุด 57 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 8 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TOA 2,000,000 57,000.00 28.50 10:55 GULF13C2212A 40,000,000 12,800.00 0.32 15:24 ONEE... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ SABUY มูลค่าสูงสุด 450.25 ลบ.ราคาเฉลี่ย 18.01 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 8 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ SABUY มีมูลค่าสูงสุด 450.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 18.01 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว TOA มูลค่า 57 ลบ.ราคาเฉลี่ย 28.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 8 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TOA มีมูลค่า 57 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 28.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AMC 20,000,000 67,600.00 3.38 10:04 TIDLOR 777,100 25,838.58 33.25 10:46 TLI 5,147,600... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ AMC มูลค่าสูงสุด 101.18 ลบ.ราคาเฉลี่ย 3.41 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AMC มีมูลค่าสูงสุด 101.18 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3.41 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 5 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AMC 20,000,000 67,600.00 3.38 10:04 TIDLOR 777,100 25,838.58 33.25 10:46 TLI 5,147,600... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TLI มูลค่าสูงสุด 75.93 ลบ.ราคาเฉลี่ย 14.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 5 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TLI มีมูลค่าสูงสุด 75.93 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 14.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 4 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AOT 43,500 3,192.36 73.39 10:50 TLI 1,552,600 23,291.48 15.00 12:22 PLANB13C2212A... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ COM7 มูลค่าสูงสุด 65 ลบ.ราคาเฉลี่ย 32.50 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 4 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ COM7 มีมูลค่าสูงสุด 65 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 32.50 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 4 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AOT 43,500 3,192.36 73.39 10:50 TLI 1,552,600 23,291.48 15.00 12:22 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TLI มูลค่าสูงสุด 23.29 ลบ.ราคาเฉลี่ย 15 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 4 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TLI มีมูลค่าสูงสุด 23.29 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 15 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 3 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KCE 160,000 10,878.00 67.99 11:55 GUNKUL 2,500,000 12,450.00 4.98 15:34 KEX 300,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ TGH มูลค่าสูงสุด 668.74 ลบ.ราคาเฉลี่ย 20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 3 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TGH มีมูลค่าสูงสุด 668.74 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:02 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ