ข่าวBIG LOT: ล่าสุด

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TU 1,500,000 25,800.00 17.20 10:04 FUEVFVND01 200,000 6,286.00 31.43 10:07 FUEVFVND01... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ MAKRO มูลค่าสูงสุด 232.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 38.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MAKRO มีมูลค่าสูงสุด 232.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 38.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 29 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TU 1,500,000 25,800.00 17.20 10:04 FUEVFVND01 200,000 6,286.00 31.43 10:07 FUEVFVND01... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ TU มูลค่าสูงสุด 25.80 ลบ.ราคาเฉลี่ย 17.20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 29 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TU มีมูลค่าสูงสุด 25.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 17.20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AKP 2,000,000 4,200.00 2.10 10:00 BH 40,000 8,760.00 219.00 10:41 CPALL F 611,400... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPALL_F มูลค่าสูงสุด 53.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.68 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 53.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.68 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) AKP 2,000,000 4,200.00 2.10 10:00 BH 40,000 8,760.00 219.00 10:41 CPALL F 611,400... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 53.87 ลบ.ราคาเฉลี่ย 62.68 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 28 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPALL F มีมูลค่าสูงสุด 53.87 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 62.68 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 25 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SABUY 8,000,000 97,600.00 12.20 09:58 BWG 6,000,000 4,800.00 0.80 09:59 SABUY W2 4,075,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ DEMCO มูลค่าสูงสุด 850 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ DEMCO มีมูลค่าสูงสุด 850 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 25 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SABUY 8,000,000 97,600.00 12.20 09:58 BWG 6,000,000 4,800.00 0.80 09:59 SABUY W2 4,075,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ DEMCO มูลค่าสูงสุด 850 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ DEMCO มีมูลค่าสูงสุด 850 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 24 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ETC 1,000,000 3,800.00 3.80 10:09 NUSA 50,000,000 58,500.00 1.17 10:22 NUSA 50,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ NUSA มูลค่าสูงสุด 117 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.17 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 24 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NUSA มีมูลค่าสูงสุด 117 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.17 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 24 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ETC 1,000,000 3,800.00 3.80 10:09 NUSA 50,000,000 58,500.00 1.17 10:22 NUSA 50,000,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ NUSA มูลค่าสูงสุด 117 ลบ.ราคาเฉลี่ย 1.17 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 24 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ NUSA มีมูลค่าสูงสุด 117 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 1.17 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE 1,000,000 4,640.00 4.64 10:01 CBG 32,900 3,109.05 94.50 11:02 AS 5,000,000 76,500.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ MAKRO มูลค่าสูงสุด 6,040 ลบ.ราคาเฉลี่ย 37.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ MAKRO มีมูลค่าสูงสุด 6,040 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 37.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 23 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TRUE 1,000,000 4,640.00 4.64 10:01 CBG 32,900 3,109.05 94.50 11:02 AS 5,000,000 76,500.00... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ AS มูลค่าสูงสุด 76.50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 15.30 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 23 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AS มีมูลค่าสูงสุด 76.50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 15.30 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) HENG 32,945,700 90,930.13 2.76 09:57 Cancelled HENG 20,725,700 57,202.93 2.76 09:58... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ CPN-F มูลค่าสูงสุด 167.14 ลบ.ราคาเฉลี่ย 69.13 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ CPN F มีมูลค่าสูงสุด 167.14 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 69.13 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) HENG 32,945,700 90,930.13 2.76 09:57 Cancelled HENG 20,725,700 57,202.93 2.76 09:58... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ HENG มูลค่าสูงสุด 148.13 ลบ.ราคาเฉลี่ย 2.76 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ HENG มีมูลค่าสูงสุด 148.13 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2.76 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 พ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SGP 52,621,200 520,949.88 9.90 10:01 CPALL 314,000 19,625.00 62.50 10:11 SAAM W2... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 17:04 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ