ข่าวBIG LOT: ก่อน 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:02 น.

BIG LOT: วันนี้ TGH มูลค่าสูงสุด 668.74 ลบ.ราคาเฉลี่ย 20 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 3 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TGH มีมูลค่าสูงสุด 668.74 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 20 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว KCE มูลค่า 10.88 ลบ.ราคาเฉลี่ย 67.99...

หุ้น-การเงิน 3 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KCE มีมูลค่า 10.88 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 67.99 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 2 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) KBANK 21,000 3,045.00 145.00 11:35 KBANK 21,000 3,055.50 145.50 12:01 KBANK 21,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ KBANK มูลค่าสูงสุด 14.98 ลบ.ราคาเฉลี่ย 145.40 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 2 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 14.98 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 145.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว KBANK มูลค่า 14.98 ลบ.ราคาเฉลี่ย 145.40...

หุ้น-การเงิน 2 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ KBANK มีมูลค่าสูงสุด 14.98 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 145.40 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 1 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCC 8,600 3,199.20 372.00 09:58 VGI 2,000,000 8,800.00 4.40 09:58 EA 37,000 3,182.00 86.00... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ OSP มูลค่าสูงสุด 79.38 ลบ.ราคาเฉลี่ย 31.75 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 1 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ OSP มีมูลค่าสูงสุด 79.38 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 31.75 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 1 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) SCC 8,600 3,199.20 372.00 09:58 VGI 2,000,000 8,800.00 4.40 09:58 EA 37,000 3,182.00 86.00... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ BSET100 มูลค่าสูงสุด 37.80 ลบ.ราคาเฉลี่ย 10.08 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 1 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ BSET100 มีมูลค่าสูงสุด 37.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 10.08 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMART 67,000 3,306.45 49.35 11:39 KCE 50,300 3,199.21 63.60 11:48 HMPRO 451,500 5,982.38... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ ADVANC มูลค่าสูงสุด 174.09 ลบ.ราคาเฉลี่ย 201 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ ADVANC มีมูลค่าสูงสุด 174.09 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 201 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) JMART 67,000 3,306.45 49.35 11:39 KCE 50,300 3,199.21 63.60 11:48 หมายเหตุ: รวมตลาด MAI... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ JMART มูลค่าสูงสุด 3.31 ลบ.ราคาเฉลี่ย 49.35 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 27 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ JMART มีมูลค่าสูงสุด 3.31 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 49.35 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 26 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 150,000 5,433.75 36.23 11:31 HMPRO 284,000 4,064.04 14.31 11:32 KTC 50,600 3,010.70... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ APCS มูลค่าสูงสุด 57.12 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5.60 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 26 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ APCS มีมูลค่าสูงสุด 57.12 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5.60 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 26 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) PTT 150,000 5,433.75 36.23 11:31 HMPRO 284,000 4,064.04 14.31 11:32 KTC 50,600 3,010.70... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ AOT มูลค่าสูงสุด 10.35 ลบ.ราคาเฉลี่ย 69 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 26 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AOT มีมูลค่าสูงสุด 10.35 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 69 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 25 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) TLI 2,000,000 32,000.00 16.00 10:17 TLI 1,125,000 18,000.00 16.00 10:17 SAWAD 278,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ OTO มูลค่าสูงสุด 99.85 ลบ.ราคาเฉลี่ย 16.56 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ OTO มีมูลค่าสูงสุด 99.85 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 16.56 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้มีรายการเดียว TLI มูลค่า 50 ลบ.ราคาเฉลี่ย 16 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 25 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ TLI มีมูลค่า 50 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 16 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CRC 118,700 4,228.69 35.63 10:36 AWC 1,718,200 8,505.09 4.95 10:44 HMPRO 1,360,000... อ่านต่อ

BIG LOT: วันนี้ AWC มูลค่าสูงสุด 948.90 ลบ.ราคาเฉลี่ย 5 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ AWC มีมูลค่าสูงสุด 948.90 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 5 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยเช้านี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) CRC 118,700 4,228.69 35.63 10:36 AWC 1,718,200 8,505.09 4.95 10:44 HMPRO 1,360,000... อ่านต่อ

BIG LOT: เช้านี้ HMPRO มูลค่าสูงสุด 18.63 ลบ.ราคาเฉลี่ย 13.70 บ./หุ้น

หุ้น-การเงิน 22 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พบ HMPRO มีมูลค่าสูงสุด 18.63 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 13.70 บาท รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้... อ่านต่อ

BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

หุ้น-การเงิน 21 ก.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) BOL F 290,600 3,051.30 10.50 10:50 AEONTS 20,000 3,140.00 157.00 11:14 BANPU 270,000... อ่านต่อ


ข่าวBIG LOT: ก่อน 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 17:04 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ